• Transport towarów sypkich (piaski i grysy),
  • wywóz ziemi (wykopy fundamentów, podpiwniczeń oraz odwodnień)