• wypożyczenie sprzętu do pracy na wysokości.
  • Wynajem do prac budowlanych fasady budynków, montaż podbitek.
  • Wynajem dla firm elektrycznych,oświetlenia uliczne,zewnętrzne budynków
  • wycinka drzew w miejscach trudno-dostępnych
  • pielęgnacja konarów